Pigilakt special 20% 10/1

Pigilakt special 20% 10/1

za ishranu prasadi sa mlekom, probioticima i zakiseijivačem - drobljeno

Smeša je namenjena za intenzivan uzgoj prasadi u farmskim uslovima. Sadrži 20 % proteina visoke svarljivosti i biološke vredosti, zbog značajnog učešća mlečnih komponenata ( mleko u prahu i surutka ). Posebnu pažnju posvećujemo izboru i termičkoj obradi žitarica. Želatinizacijom skroba iz žitarica, energija je dostupnija prasadima jer je skrobna molekula pocepana na amilozu i amilopektin. Amiloza je odmah dostupna za varenje, za razliku od nativnog – neobrađenog skroba. Energija se obezbeđuje i dextrozom kao brzo i lako usvojivim izvorom. Vitamini i minerali su izbalansirani tako da se umanji puferni kapacitet smeše. Enzimatski sistem prasadi u ovoj fazi još nije razvijen. Zato koristimo savremene enzime i zakiseljivače koji istovremeno stvaraju uslove nepogodne za razvoj patogenih mikroorganizama u GIT prasadi. Aminokiseline su izbalansirane u skladu sa najvišim preporukama za ovu kategoriju. Smeša sadrži adsorbente mikotoksina i vrlo prijatnu aromu, tako da je prasad rado uzimaju. Zahvaljujući specifičnoj termičkoj obradi postižemo vrhunski higijenski kvalitet.

Smeša se može koristiti za prihranjivanje prasadi već od 7. dana po rođenju. preporučljivo je davati do 15 kg telesne mase. U svakom slučaju, Pigilakt treba koristiti barem do 14 dana po zalučenju. U početku nuditi prasadima male količine u posude za prihranjivanje, a one ne treba da se postavljaju ispod grejalice. Hranu nuditi prasadima kada se i krmača hrani, da bi se što pre navikli na suvu hranu i rano bezbedno zalučili. Kasnije se može preći na ishranu po volji.

Ukoliko se primene sve potrebne zootehničke i zoohigijenske mere dobijaju se odlični rezultati u pogledu prirasta, vitalnosti, ujednačenosti legla, uz optimalnu konverziju i minimalne troškove lečenja i gubitke.

Kontaktirajte nas

Visok kvalitet i zadovoljan klijent je naš najveći adut.

Raspolažemo sa širokim asortimanom proizvoda u preko 50 maloprodajnih objekata širom severne Srbije.

Kontaktirajte nas putem sajta, pišite preko kontakt forme ili potražite kontakt podatke maloprodajnog objekta naše prodajne mreže.

Telefon
Telefon
+381 24 4 731 100
Adresa
Adresa
43 Železnička, 24321, Mali Iđoš, Srbija
E-mail
E-mail
office@chickprom.rs