Delikat 4% 20kg

Delikat 4% 20kg

za koze i ovce

Predsmeša je namenjena za pripremu smeša za različite kategorije ovaca i koza. Dozira se 4 kg u 100 kg ( 4 % ) već pripremljene smeše. Ovaj premiks omogućava veliku fleksibilnost i kombinatoriku u izboru hraniva za pripremu hrane. Strogo voditi računa o kvalietetu žitarica i sojinih proizvoda za pripremu hrane. Aroma dodata u premiks čini smešu sastavljenu sa njim atraktivnom, ovce i koze je rado konzumiraju, a specifične isparljive masne kiseline iz aromata poboljšavaju iskorišćavanje hrane,  prirast i mlečnost.

PRIMERI SMEŠA ZA JAGNJAD I OVCE NA BAZI PREMIKSA DELIKAT 4 %

Smeše za jagnjad

 

Početna

I

II

Kukuruz

18

28

37

Ječam

20

20

-

Stočno brašno cp

20

-

20

Žitomix cp

16

-

 

Sojin griz cp

5

5

-

Suncokretova sačma cp

17

18

15

DELIKAT KP 4% cp

4

4

4

*Zbog nerazvijenog enzimatskog sistema jagnjadi, preporučujemo upotrebu Farmatan – a rastvorenog u vodi, za prevenciju i zaustavljenje eventualne pojave proliva i pojačavanje imuniteta.

*U slučaju ranog odbijanja preporučijemo upotrebu zamene mleka za telad eminentnog evropskog proizvođača Milkilakt.  

*Pri pripremi hrane za ovu kategoriju, voditi računa o kvalitetu kukuruza i žitarica. Preporučuje se dodavanje adsorbenta mikotoksina Benazel.

NAPOMENA: pri pripremi hrane za jagnjad voditi računa da se komponente ne melju u sitno brašno! Žitarice treba da budu samo grubo samlevene, ako to nije moguće bolje je nuditi jagnjadima nemlevene žitarice pomešane sa preostalim delom koncentrata.
Za uspešan odgoj  jagnjadi  neophodno je obezbediti kvalitetno seno ili ispašu.

Smeše za ovce            Ovce ( 14% )                     Ovce u laktaciji ( 16% )

 

I

II

I

II

III

IV

Kukuruz

-

41

-

19

34

15

Ječam

-

20

 

20

20

 

Žitomix cp

20

-

17

15

15

40

Kukur stočno br cp

49

-

36

-

-

 

Sojina sačma cp

-

-

-

-

3

3

Suncokr sačma cp

7

12

23

22

24

18

Kvasac cp

-

3

-

-

-

-

Stočno brašno cp

20

20

20

20

-

20

PRODUKT KP 4% cp

4

4

4

4

4

4

PREPORUČUJEMO

FARMATAN

Prirodni preparat na bazi tanina. Sprečava pojavu nespecifičnih proliva. Izuzetan je prirodni promotor rasta i imunostimulator. Moguće ga je umešati u hranu u količini od 200 g / 100 kg hrane ili rastvoriti u vodi.

BENAZEL adsorbent mikotoksina

Specifičnom strukturom ( klinoptilolit, montmorionit ) vezuje za sebe širok spektar mikotoksina u digestivnom traktu i tako blokira njihovu resorpciju i štetan uticaj na životinje. Dozira se 0,5 do 2 %, zavisno od kontaminacije žitarica. Preventivno se preporučuje 0,5 % ( 2 supene kašike na 10 kg hrane ).

KOMPONENTE

U našim prodavnicama možete kupiti praktično sve komponente, za sve koncepte ishrane ovaca i koza. Možemo ponuditi: sojinu sačmu, sojinu pogaču, punomasni ekstrudirani sojin griz, stočno brašno, suncokretovu sačmu, suvi repin rezanac, lucerkoino brašno, kukuruzno stočno brašno, stočni kvasac, stočnu kredu, stočnu so, dikalcijumfosfat, lizo so, melasni blok za domaće životinje...

Posebno preporučujemo izuzetno kvalitetne mineralne blokove ( lizo so i melasni blok ) za ovce i koze na ispaši.

Kontaktirajte nas

Visok kvalitet i zadovoljan klijent je naš najveći adut.

Raspolažemo sa širokim asortimanom proizvoda u preko 50 maloprodajnih objekata širom severne Srbije.

Kontaktirajte nas putem sajta, pišite preko kontakt forme ili potražite kontakt podatke maloprodajnog objekta naše prodajne mreže.

Telefon
Telefon
+381 24 4 731 100
Adresa
Adresa
43 Železnička, 24321, Mali Iđoš, Srbija
E-mail
E-mail
office@chickprom.rs